تبلیغات
آینوس

تاریخ

1392/10/30 20:50نویسنده : 96

 

"اگر بقیه مردم دروغ حزب را می‌پذیرفتند. اگر تمام مدارک با هم جور بود و یک چیز را نشان می‌داد. آن وقت دروغ به تاریخ راه می‌یافت و به حقیقت بدل می‌شد."


 

درد

1392/08/6 18:28نویسنده : 96

 

"اندوه عمیق نهفته در ترانه‏های شکسپیر و به طور کلی شعر غنایی آن‏زمان از آنجاست که در آن روز‌ها عشق همیشه با سیفلیس متداعی بود. هفتاد درصد مردم به آن مبتلا بودند. زنگ عمیق اندوه اشعار عاشقانه به همین دلیل بود. چون عاقبتش دیوانگی بود یا کوری و هیچ علاجی هم نداشت. بنابر این عشق چیزی بود فوق‏العاده مهم، درست مسألۀ مرگ و زندگی. امروز در ادبیات مدرن اثری از عشق نمی‌‏بینید، اهمیت و رنگ تراژیک خود را از دست داده است چون حسابش از کوفت جدا شده است."

|| میعاد در سپیده دم - رومن گاری {1914-1980}

برچسب : رومن گاری ، میعاد در سپیده دم ،
 

شناخت

1392/07/10 18:28نویسنده : 96

 

"من وبا را نمی‌شناسم، اما فکر می‌کنم نباید آن‌قدر‌ها هم که لولا خانم می‌گفت بد باشد. مرضی بود که تقصیری نداشت. گاهی اوقات حتی دلم می‌خواست از وبا دفاع کنم، چون به هر حال عیبش به خودش مربوط نمی‌شد و هرگز نخواسته وبا باشد و همین‌جوری به این شکل درآمده بود."برچسب : زندگی در پیش رو ، رومن گاری ، لیلی گلستان ،
 

تعداد کل صفحات ( 8 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...