تبلیغات
آینوس

جنون پایان تلاش

1392/05/20 18:28نویسنده : 96

 

"تا نیمهٔ دوم قرن پانزدهم و حتی کمی پس از آن، مضمون مرگ به تنهایی حاکم بود. پایان زندگی بشر و فرارسیدن آخرالزمان در قالب طاعون و جنگ متصور می‌شد. آن حضوری که انسان را تهدید می‌کرد حضوری از گوشت و تن تهی بود. اما در سال‌های آخر قرن، این اضطراب بزرگ بر پاشنه خود چرخید و مسخرگیِ جنون، جای مرگ و جدیت و وقار آن را گرفت. بشر از کشف آن ضرورت که به نحوی مقدر، انسان را به هیچ تنزل می‌داد به مشاهدهٔ تحقیر آمیز این هیچ، یعنی خود وجود، رسید. نابودی حاصل از مرگ دیگر هیچ شمرده می‌شد زیرا همین حیات هم تجلی نابودی بود. زیرا زندگی خود چیزی نبود جز کبر بی‌دلیل، بی‌هوده‌گویی و هیاهوی زنگوله‌های آدمک‌هایی که دیوانه را مجسم می‌کردند. سر انسان پیش از آنکه در نتیجه مرگ به جمجمه بدل شود، تو خالی و بی‌محتوا تلقی می‌شد و جنون، مرگِ حی و حاضر."

|| تاریخ جنون - میشل فوکو {1926-1984} - برگردان: فاطمه ولیانی

برچسب : تاریخ جنون ، تاریخ جنون در عصر کلاسیک ، میشل فوکو ، فاطمه ولیانی ،
 

شب

1392/05/19 18:28نویسنده : 96

 

"کسی نبود. کلماتش محو شدند. فشفشه هم محو می‌شود. اخگر‌هایش که راه خود را در شب شکافتند، تسلیمش می‌شوند، در ظلمت فرو می‌افتد، بر خطوط خانه‌ها و جاده‌ها فرو می‌ریزد؛ دامنه دلگیر تپه‌ها نرم می‌شود و فرو می‌ریزند. دیگر نیستند، اما شب مالامال آنهاست؛ رنگ باخته، بی‌هیچ دریچه‌ای، هستیِ جدی-تری میابند، چیزی از آن‌ها بر می‌خیزد که نور صریح روز نمی‌تواند انتقال دهد."


برچسب : خانم دَلُوِی ، ویرجینیا وولف ، فرزانه طاهری ،
 

شیرجهٔ نرفته

1392/05/18 18:28نویسنده : 96

 

"من هرگز شب از روی پل نمی‌گذرم. این نتیجهٔ عهدی ست که با خود بسته‌ام. آخر فکرش را بکنید که کسی خودش را در آب بیندازد. آن وقت از دو حال خارج نیست؛ یا شما برای نجاتش خود را در آب می‌افکنید و در فصل سرما به عواقب بسیار سخت دچار می‌شوید! یا او را به حال خود وا میگذارید. شیرجه‌های نرفته گاهی کوفتگیهای عجیبی به جا می‌گذارد."

 || سقوط - آلبر کامو {1913-1960} - برگردان: شورانگیز فرخ (انتشارات نیلوفر)

برچسب : سقوط ، آلبر کامو ، شور انگیز فرخ ، داستان ،
 

تعداد کل صفحات ( 8 ) ... 2 3 4 5 6 7 8