تبلیغات
آینوس

تودهٔ خاکستری

1392/05/17 18:28نویسنده : 96

 

"خوب بود می‌توانستم کاسهٔ سر خودم را باز بکنم و همه این تودهٔ نرم خاکستری پیچ پیچ کله خودم را در آورم بیندازم دور، بیندازم جلو سگ."


برچسب : زنده به گور ، صادق هدایت ،
 

صداقت مزخرف است!

1392/05/16 18:28نویسنده : 96

 

"هیچ چیز در دنیا دشوار‌تر از صمیمیت و صراحت واقعی نیست و هیچ چیز هم آسان‌تر از تملق بیجا وجود ندارد. اگر در صراحت و صمیمیت فقط جزو صدمین آن نادرست باشد، فوراً ناموزونی مخصوصی به گوش می‌خورد و غوغایی به پا می‌شود. و اما اگر در تملق تمام اجزایش نادرست باشد، باز هم مطبوع است و نسبتاً با لذت شنیده می‌شود. هر چند که لذتی خشن ایجاد کند، اما به هر حال با لذت شنیده می‌شود. و هر قدر که تملق نتراشیده و نخراشیده باشد، حتماً لااقل نیمی از آن درست به نظر می‌آید. این در مورد تمام اشخاص، از هر طبقه و در هر سطح از تمدن که می‌خواهند باشند، فرقی نمی‌کند. در مورد اشخاص معمولی که جای خود را دارد."

|| جنایت و مکافات - فئودور داستایفسکی - برگردان: مهری آهی (نشر خوارزمی)

برچسب : جنایت و مکافات ، فئودور داستایفسکی ، مهری آهی ،
 

شکاک

1392/05/15 18:28نویسنده : 96

 

"چه کسی از ما حمایت می‌کند، یک قدیس پیرو مکتب سوفسطایی؟ چه کسی به ما از خطراتی که عشق به حقیقت و تنفر از بندگی به همراه دارد، هشدار می‌دهد؟ آیا قرار است این استیناف من باشد؟ ما شکاکان، دشمنان و شیطان خاص خود را داریم که شک ما را از پایه منهدم می‌کند و بذر ایمان را در غیره منتظره‌ترین زوایا می‌پاشد. پس ما هم خدایان را می‌کشیم و چاره‌های موقت یعنی معلمان، هنرمندان و زنان زیبا را مقدس می‌خوانیم! و یوزف برویر محقق مشهور، چهل سال است که لبخند معصوم دخترکی کوچک به نام ماری را به شکلی غیر واقعی مثبت می‌بیند."


برچسب : اروین د. یالوم ، و نیچه گریه کرد ، وقتی نیچه گریست ، مهشید میرمعزی ، داستان ،
 

تعداد کل صفحات ( 8 ) ... 3 4 5 6 7 8