تبلیغات
آینوس - مطالب دی 1392

تاریخ

1392/10/30 20:50نویسنده : 96

 

"اگر بقیه مردم دروغ حزب را می‌پذیرفتند. اگر تمام مدارک با هم جور بود و یک چیز را نشان می‌داد. آن وقت دروغ به تاریخ راه می‌یافت و به حقیقت بدل می‌شد."