تبلیغات
آینوس - مطالب ابر سقوط

شیرجهٔ نرفته

1392/05/18 18:28نویسنده : 96

 

"من هرگز شب از روی پل نمی‌گذرم. این نتیجهٔ عهدی ست که با خود بسته‌ام. آخر فکرش را بکنید که کسی خودش را در آب بیندازد. آن وقت از دو حال خارج نیست؛ یا شما برای نجاتش خود را در آب می‌افکنید و در فصل سرما به عواقب بسیار سخت دچار می‌شوید! یا او را به حال خود وا میگذارید. شیرجه‌های نرفته گاهی کوفتگیهای عجیبی به جا می‌گذارد."

 || سقوط - آلبر کامو {1913-1960} - برگردان: شورانگیز فرخ (انتشارات نیلوفر)

برچسب : سقوط ، آلبر کامو ، شور انگیز فرخ ، داستان ،
 

نیاز به بردگی

1392/05/14 18:28نویسنده : 96

 

"من خوب می‌دانم که آدم نمی‌تواند از حکمرانی خود و خدمتگزاری دیگران صرف نظر کند. هر انسانی‌‌ همان طور که به هوای پاک نیاز دارد، محتاج به وجود بردگان است. حکم راندن یعنی نفس کشیدن. شما کاملاً با این عقیده موافقید؟ و حتی محروم‌ترین افراد از مواهب طبیعی می‌توانند تنفس کنند. پست‌ترین فرد در سلسله مراتب اجتماعی باز هم همسری یا فرزندی و اگر مجرد باشد سگی دارد. رویهمرفته، مهم این است که شخص بتواند خشمگین شود، بی‌آنکه دیگری حق جواب داشته باشد. شما این دستور اخلاقی را شنیده‌اید که می‌گوید: «کسی به پدرش جوابی نمی‌دهد»؟"

|| سقوط - آلبر کامو {1913-1960} - برگردان: شورانگیز فرخ (انتشارات نیلوفر)

برچسب : سقوط ، آلبر کامو ، شور انگیز فرخ ، داستان ،